+ 420 775 114 625

Osobní asistence


 
Identifikátor služby: 9951392

Cíle služby osobní asistence

Cílem služby osobní asistence je zajistit uživatelům snížení závislosti na pomoci jiných fyzických osob či institucionální péče a nabídnout možnost samostatného života v běžném prostředí se vším, co k takovému životu patří. Podporovat uživatele v dodržování jejich lidských práv a svobod ve všech složkách běžného života. Udržet dostupnou hodinovou sazbu formou poskytování kolektivní osobní asistence. Chceme, aby naši uživatelé pravidelně zažívali pocit úspěchu z dobře odvedené práce tak, jak ho zažívají lidé, žijící v běžné společnosti.

Vize

Vizí je plně integrovaný člověk s minimální podporou jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří mladí dospělí a dospělí s mentálním, tělesným, zdravotním či kombinovaným postižením. Převažující cílová skupina jsou osoby s mentálním postižením.

V případě, že je Uživateli poskytována služba dlouhodobě (déle jak 6 měsíců) a v průběhu čerpání služby přesáhne uživatel rámec cílové skupiny, je mu služba nadále poskytována. Nejsme schopni poskytovat kvalitní sociální službu osobám s infekčním onemocněním, převažujícím smyslovým postižením, osobám s duševním onemocněním nebo psychózou, osobám s prvky agrese, osobám s poruchou autistického spektra, osobám závislým na alkoholu nebo toxických látkách. Službu čerpají přednostně uživatelé partnerských organizací, kteří mají zájem na zvýšení své soběstačnosti.

Místní a časová dostupnost

Služba je poskytována v oblastech Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Benáky nad Jizerou, Praha 6 – Sedlec a okolí. Jedná se o službu poskytovanou 24 hodin denně na základě předem stanoveného plánu.

Kontaktní místa:

  • Josefa Truhláře 1430, Stará Boleslav
    Pondělí a pátek 8:00 – 12:00, úterý až čtvrtek 8:00 – 14:30
  • Husovo nám. 60, Benátky nad Jizerou
    Pondělí až pátek 8:00 – 16:00

V mimořádných situacích lze službu poskytovat nad rámec nabízeného času a prostoru.
Služba musí být předem sjednána a se souhlasem vedení.